Mezi jednotlivými obrazovkami lze přepínat šipkami na klávesnici.

Osobní profil

 • Stručně o mně

  Nejen prací živ je člověk a jakmile odsednu od klávesnice, věnuji se hraní na hudební nástroje, lidovému tanci a své rodině.

  S folklorem už jsem projel světa kraj, ale stejně nejraději pobývám ve svém rodném Zlíně a jeho okolí.

  Jsem ročník Černobyl, dětství jsem prožil s Merkurem v jedné ruce a s VHS kazetou v ruce druhé.

  Ve volných chvílích obvykle pročítám zajímavé blogy a odborné weby, sleduju britské seriály nebo luštím křížovky. uklízím po dětech

  Project Euler

 • Folklor

  Folkloru se věnuju už od svého dětství, a to hlavně oblastem Moravského Slovácka a Slovenska.

  Tančím ve folklorním souboru Vonica ze Zlína, vedu prostřední skupinu dětského souboru Vonička a vedu si nepravidelný folklorní blog.

  Když je potřeba, vezmu do ruky akordeon, kytaru či foukací harmoniku.

  Malý seznam souborů a muzik v nichž jsem měl, nebo stále ještě mám tu čest působit a hlouběji je poznat:

  DFS Vonička1996-2006, 2013-doposudtanečník, vedoucí
  FS Vonica2001-doposudtanečník, vedoucí
  CM Linda2003-doposudmuzikant, j.h
  DFS Malá Vonica2014-doposudmuzikant
  ŽS Děvčice z Vonice2014-doposudmuzikant
  CM Kvítek (t.č. CM ZUŠ Otrokovice)1999-2009muzikant
  FS Poľana2006-2011tanečník
  FS Májek, DFS Májíček2007-2009muzikant
  DFS Púčik2012tanečník
  FS Světlovan2014muzikant, j.h.
  CM Rováš2014-2015muzikant
 • Cizí jazyky

  • 99 Čeština
  • 80 Angličtina
  • 50 Francouzština
  • 90 Slovenština
  • 10 Španělština
  • 0 Němčina

  Pocházím z Moravy, a tak lze tvrdit, že čeština je mým rodným jazykem. Nejsem bůhvíjaký veršotepec, ale na psaní programové dokumentace to naštěstí stačí.

  Slovenštinu mám velice rád, ale na některé její vychytávky jsem krátký. Proto se jí nepokouším aktivně hovořit a jsem jen její pasívní konzument.

  Jinak co se týče skutečných cizích jazyků, jsem typický v(ď)ěčný začátečník. V angličtině sleduju filmy a píšu technickou dokumentaci, ve francouzštině si přečtu noviny, ve španělské větě hrdě rozpoznám zájmena od sloves a německy umím jen ta slova, co jsou už přejatá do češtiny. Umím zazpívat pár maďarských lidovek a taky jsem kdysi zkoušel i arabštinu, nicméně nepodařilo se mi zdolat její abecedu.

Počítačová gramotnost

 • Představení

  K programování jsem se dostal v prvním ročníku gymnázia a už od samého počátku mě fascinoval internet. Jeden můj známý mě brával s sebou do počítačové učebny a já hltal, když přes školní satelitní internetové připojení spouštěl FTP, aby aktualizoval své vlastní stránky (1998!).

  Jako každý programátor, tak i já jsem se ke svým "pracovním" jazykům, PHPčku a typescriptu, porůznu prokousával - přes DOSovské FoxPro a Visual Basic 6 u kamaráda, na gymplu skrze Turbo Pascal a Delphi, a na vysoké škole přes Céčko, Javu, Prolog a Haskell.

  Vystudoval jsem obor Aplikovaná informatika na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně.

  Pracovní zkušenosti jsem nabíral hlavně v brněnské společnosti A-WebSys spol. s r.o., kde jsem nahlédl do všeho, co s tvorbou webů aspoň trochu souvisí: programování frontendu a backendu, kódování šablon, hromadné rozesílání e-mailů, SEO optimalizace, redakční systémy, on-line podpora atp.

  Po letech v Brně jsem se přesunul zpět do rodného Zlína, kde jsem rok a půl pracoval ve firmě ADMIS CZ s.r.o. a věnoval se programování e-shopů a jejich napojení na ERP systémy.

  Rok a čtvrt jsem strávil prací ve společnosti B2A, kde jsem se věnoval vývojí webových aplikací na backendu a okrajově ke kódování na frontendu. Za tu dobu jsem se naučil pracovat s technologiemi jako Phalcon (PHP), AngularJS, PostgreSQL, npm a leafletJS

  Téměř sedm let jsem pracoval ve výrobní firmě Dudr Tools jako programátor spravující systém pro řízení a plánování výroby. K původnímu systému (PHP, MySQL) jsem nadstavil subsystémy (Angular, Node.js) a paralelně k tomu od nuly vyvíjel nový IS (Angular, Phalcon, loopback, PostgreSQL), ke konci jsem skriptoval i v Perlu a v proprietárním jazyce FO (ERP systém ABAS)

  Aktuálně pracuji v Incinity jako full-stack developer (Angular, Node.js, PHP, MongoDB, RabbitMQ, Cypress) a jsem zde spokojený.

  Mezi mé silné stránky jednoznačně patří řešení problémů na papíře - analýza problému, tvorba podrobné specifikace a hledání potenciálně problematických míst. Naproti tomu mou slabinou je jednoznačně time management - pokud mě zadaná práce nebaví, tak nad sebou potřebuju někoho s bičem a nebo ještě lépe někoho, kdo mi umožní, abych se tímto úkolem bavil. Na škole to ještě tolik nevadilo, ale v pracovním procesu se tohoto zlozvyku snažím zbavit.

 • Programování

  • 100 TypeScript
  • 80 PHP
  • 80 JavaScript
  • 80 bash
  • 40 Perl
  • 20 Object Pascal
  • 20 C++
  • 20 Java
  • 20 Visual Basic 6
  • 0 C#/.NET

  Donedávna jsem byl zarytý PHPčkař, ale poslední roky všechny své projekty realizuju už výhradně v TypeScriptu.

  Kdysi dávno na škole jsem přičuchnul k jazykům C++ a Java. Vzhledem k tomu, že bastlím v Linuxu, tak si .NET technologie rád odpustím…

 • Databáze

  • 80 MongoDB
  • 80 PostgreSQL
  • 80 MySQL
  • 20 CouchDB
  • 20 Oracle DB
  • 20 MSSQL

  Co se týče databází, začínal jsem s MySQL a dlouhou dobu jsem se nikdy nepodíval jinam, až na krátkou školní epizodu s databázemi Oracle. Později jsem kvůli mapovým aplikacím zabrousil k PostreSQL, dnes využívám spíš NoSQL databáze.

  Ještě na škole jsem absolvoval několik předmětů, které se touto problematikou zabývaly hlouběji. Uvažoval jsem i nad dráhou databázového specialisty, avšak osud mě zavál k tvorbě webů a informačních systémů, které s databázemi stejně do velké míry souvisí.

 • Webové technologie

  • 100 Angular
  • 80 Nette
  • 60 jQuery
  • 60 Wordpress
  • 40 PhalconPHP
  • 20 Zend Framework 1.12
  • 20 AngularJS
  • 20 LeafletJS
  • 20 osCommerce

  Jsem 100% linuxák. Při práci využívám NPM, composer, verzuju v gitu, vyvíjím ve VS Code. Raději nginx

  Kdysi jsem začínal jako kodér a toužil po webdesignu, ale grafik teda nejsem; právě stránky, na kterých se nyní nacházíte, jsou toho důkazem :-)

  Jisté zkušenosti mám i s kódováním HTML e-mailů, které však vyžaduje prehistorické znalosti webového bastlíře z roku 1999

  Technologie zastarávají, i ty, které jsem ještě nedávno intenzívně používal. Snažím se držet tep s dobou, ale všechno dnes prostě stíhat nejde.

Reference

 • INVIPO

  Incinity
  integrační platforma
  Zařazení pracovní - Incinity
  URL
  Období realizace 2023 - doposud
  Technologie
  • Angular
  • Node.js
  • PHP/Nette
  • MongoDB
  • RabbitMQ
  • Cypress
  Invipo je pružná a otevřená platforma pro integraci technologií, systémů a služeb ve městech a na silnicích.
  Invipo platforma je nainstalována a provozována ve více než 30 chytrých městech v ČR a zahraničí.
  Funkce, na jejichž tvorbě se podílím:
  • úpravy front-endu
  • úpravy na backendu
  • správa Public Portálu
  • správa Open Data Portálu
 • implementace Abas

  Dudr Tools
  ERP, podnikový informační systém
  Zařazení pracovní - Dudr Tools
  URL
  • neveřejné / intranet
  Období realizace 2022 - 2023
  Technologie
  Německý ERP systém, v lecčems podobný SAPu.
  Funkce, na jejichž tvorbě jsem se podílel:
  • migrace dat ze starých systémů
  • programování výrobních terminálů
  Své zkušenosti s programováním systému ABAS jsem shrnul v textu Kvůli ABASu jsem po 7 letech opustil milovanou práci.
 • EVO

  Dudr Tools
  ERP, podnikový informační systém
  Zařazení pracovní - Dudr Tools
  URL
  • neveřejné / intranet
  Období realizace 2017 - 2023
  Technologie
  • PHP/Phalcon
  • PostgreSQL
  • Angular
  • AngularJS
  • loopback
  Vnitropodnikový systém pro správu zákazníků, zakázek, řízení výroby, který nahradil starší in-house řešení.
  Funkce, na jejichž tvorbě jsem se podílel:
  • mapování firemních procesů, sestavení modelů
  • programování generátoru kódu
  • programování frontendu
  • programování backendu a API
 • Doto

  Dudr Tools
  ERP, podnikový informační systém
  Zařazení pracovní - Dudr Tools
  URL
  • neveřejné / intranet
  Období realizace 2016 - 2022
  Technologie
  • PHP
  • MySQL
  • PrototypeJS
  • Angular
  • Node.js
  Vnitropodnikový systém pro správu zákazníků, zakázek, řízení výroby, fakturaci, logistiku
  Funkce, na jejichž tvorbě jsem se podílel:
  • evidence položek systému pomocí RFID čipů
  • aplikace pro pracovní terminály
  • výpisy statistických analýz
  • rozhraní pro zahraniční zákazníky
  • rozhraní pro expediční pracovníky
  • rozhraní pro rozvoz a logistiku
  • správa systému
 • HC PSG Zlín

  B2A
  mobilní aplikace pro hokejové fanoušky
  Zařazení pracovní - B2A
  URL
  Období realizace 2015 - 2016
  Technologie
  • PHP
  • PostgreSQL
  • AngularJS
  • Java
  Mobilní aplikace pro fanoušky zlínského hokejového klubu
  Aplikace poskytuje informace o dění v klubu, časovou osu zápasů, detaily o hráčích, výsledky a statistiky zápasů.
  Automatická detekce účasti na domácím zápaseu pomocí GPS nebo senzorů na stadionu umožňuje sledovat exkluzivní zpravodajství přímo z kabiny klubu.
  Funkce, na jejichž tvorbě jsem se podílel:
  • programování backendu a API
  • testování aplikace pro Android
  aplikace HC PSG Zlín
  Hokejová aplikace pro iPhone/Android »
  Backend aplikace
  Rozhraní pro zadávání zpráv ze stadionu
 • Hamé

  Hamé
  skupina potravinářských webů
  Zařazení pracovní - B2A
  URL
  Období realizace 2015 - 2016
  Technologie
  • PHP/Nette
  • MySQL
  • XHTML/HTML5
  • jQuery, jQuery UI, Javascript
  • CSS3
  • bash
  Internetové prezentace potravinářské firmy Hamé
  V rámci vývoje systému se několik existujících webových stránek převedlo na jednu platformu. Sjednocoval se tak kód a data ze čtyř různých platforem, přičemž bylo nutné zachovat popředí i s jeho plnou funkcionalitou.
  Weby mezi sebou sdílí produktový katalog, který je dále napojen na e-shop třetí strany.
  Funkce, na jejichž tvorbě jsem se podílel:
  • sloučení dat a kódu z více platforem
  • programování backendu
  • API produktového katalogu
  web Hamé
  web Hamé »
  web Otma
  web OTMA »
  web Znojmia
  web Znojmia »
 • železniční doprava

  B2A
  systém pro vlakové dispečery a strojvedoucí
  Zařazení pracovní - B2A
  URL
  • (vnitrofiremní systém)
  Období realizace 2015 - 2016
  Technologie
  • PHP
  • PostgreSQL
  • AngularJS
  • LeafletJS
  Systém pro železničního dopravce, usnadňující organizaci dopravy, strojvedoucích, lokomotiv při přepravě nákladů po železnici.
  Funkce, na jejichž tvorbě jsem se podílel:
  • programování backendu a API
  • mapové aplikace: editor, výpočet tras, zobrazování vybraných tratí
  • tvorba mapových podkladů
  Mapový editor
  Editor železničních uzlů a tras »
  Dynamické routování
  Výpočet a zobrazení nejefektivnější trasy »
 • ADMIS CZ

  ADMIS CZ
  firemní prezentace
  Zařazení pracovní - ADMIS CZ
  URL
  Období realizace 2014 - 2015
  Technologie
  • PHP/Nette
  • Knockout.js
  • MySQL
  • firemní CMS
  Firemní webová stránka mého současného zaměstnavatele prezentující informace o poskytovaných službách.
  Stránky jsou postavené na systému ABRA Publisher CMS.
  Funkce, na jejichž tvorbě jsem se podílel:
  • přizpůsobení CMS firemním požadavkům
  ADMIS CZ - titulní strana
  titulní strana »
  ADMIS CZ - nabídka školení
  nabídka školení »
 • e-shopy ADMIS

  e-shopy ADMIS CZ
  elektronické obchody osCommerce
  Zařazení pracovní - ADMIS CZ
  URL
  Období realizace 2013 - 2014
  Technologie
  • PHP
  • MySQL
  • XHTML/HTML5
  • jQuery, jQuery UI
  • CSS3
  Elektronické obchody ADMIS CZ jsou úzce propojeny s účetním systémem ABRA, součástí realizace e-shopů jsou různé platební brány i exporty dat pro srovnávače cen.
  E-shopy jsou postaveny na platformě osCommerce. Jsou nabízeny jako klasické B2C řešení, nebo také jako B2B.
  Do projektu jsem se zapojil jako koncový vývojář, implementující jednotlivé klientské požadavky.
  Funkce, na jejichž tvorbě jsem se podílel:
  • napojení na platební bránu GP webpay,
  • kódování frontendu jednotlivých e-shopů,
  • zakázkové úpravy pro jednotlivé klienty,
  • …a nespočet dalších, menších úprav.
  e-shop ADMIS CZ - obchod s příslušenstvím k leteckým modelům
  obchod s příslušenstvím k leteckým modelům »
  e-shop ADMIS CZ - obchod s kadeřnickým zbožím
  obchod s kadeřnickým zbožím »
  e-shop ADMIS CZ - obchod pro truhláře
  obchod pro truhláře »
 • ProEshop

  ProEshop
  systém pro elektronické obchody
  Zařazení pracovní - A-WebSys
  URL
  Období realizace 2011 - 2013
  Technologie
  • PHP/Smarty
  • Zend Framework
  • MySQL
  • XHTML/HTML5
  • jQuery, jQuery UI
  • Facebook API
  • CSS3/LESS
  • SVN
  • bash
  ProEshop je obecná platforma elektronických obchodů. Na tomto systému je postaveno několik velkých e-shopů, ale i stovky menších obchodů. Systém umožňuje napojení na účetní systémy, různé platební brány i srovnávače cen.
  Projekt jsem převzal v jeho rané verzi a po dva roky jsem byl jeho hlavním vývojářem.
  Funkce, na jejichž tvorbě jsem se podílel:
  • napojení na platební bránu PayPal,
  • napojení na srovnávací služby Google Nákupy, Heureka.cz a Zboží.cz,
  • napojení na účetní systémy Money S3 a HTSC Fakturace,
  • kódování obecných šablon motivů vzhledu,
  • zakázkové úpravy pro jednotlivé klienty,
  • systém produktových parametrů,
  • …a nespočet dalších, menších úprav.
  ProEshop - obchod s automobilovými součástkami
  obchod s automobilovými součástkami »
  ProEshop - obchod se svítidly
  obchod se svítidly »
  ProEshop - obchod se šperky
  obchod se šperky »
  ProEshop - obchod s hodinkami
  obchod s hodinkami »
 • JENA-nábytek

  JENA-nábytek
  e-shop s nábytkem
  Zařazení pracovní - A-WebSys
  URL
  Období realizace 2012 - 2013
  Technologie
  • PHP/Smarty
  • Zend Framework
  • MySQL
  • XHTML, CSS2
  • jQuery, jQuery UI
  • Facebook API
  • SVN
  • bash
  Jeden z e-shopů, který historicky vycházel ze systému ProEshop. Vzhledem k velkému objemu individuálních funkcí se od ProEshopu odpoutal a jeho vývoj se řeší samostatně.
  Projekt jsem převzal nedlouho po jeho spuštění. Popředí obchodu se za tu dobu graficky příliš nezměnilo, největší objem práce jsem věnoval rozšiřování administrace a back-endu obecně.
  Od roku 2015 běží e-shop na systému ShopSys. Chcete-li se podívat na kód e-shopu, z doby kdy jsem se na něm ještě podílel, můžete tak učinit prostřednictvím internetového archivu.
  Funkce, na jejichž tvorbě jsem se podílel:
  • napojení na úvěrovou službu Cetelem,
  • napojení na srovnávací služby Google Nákupy, Heureka.cz a Zboží.cz,
  • napojení na účetní systém Qi,
  • systém správy reklamací,
  • úpravy šablony motivu vzhledu,
  • přepracování objednávkového procesu,
  • anketní systém,
  • řídící, statistické a informační úpravy dle požadavků zadavatele.
  JENA-nábytek - titulní strana
  titulní strana »
  JENA-nábytek - detail produktu
  detail produktu »
 • A-WebSys

  A-WebSys
  firemní prezentace
  Zařazení pracovní - A-WebSys
  URL
  Období realizace 2011 - 2012
  Technologie
  • PHP
  • MySQL
  • firemní CMS
  • HTML5, CSS2
  • jQuery
  • SVN
  Firemní webová stránka mého bývalého zaměstnavatele prezentující informace o poskytovaných službách a referenčních projektech.
  První větší projekt, který jsem sám programoval už od samého začátku, na počátku byly jen skicy od grafického návrháře. Web využívá HTML5 a CSS pozicování - dnes už tak weby vypadají běžně, ale v roce 2011 to pro mě byly stránky z jiné planety.
  Funkce, na jejichž tvorbě jsem se podílel:
  • kódování HTML5 šablony,
  • administrace,
  • správa modulů interního CMS systému,
  • spuštění webu.
  A-WebSys - titulní strana
  titulní strana »
  A-WebSys - detail referencí
  detail referencí »
 • další projekty

  A-WebSys
  firemní prezentace, informační portál, mikrostránky
  Zařazení pracovní - A-WebSys
  URL
  Období realizace 2011 - 2013
  Technologie
  • PHP
  • MySQL
  • XHTML, HTML5, CSS2
  • JS/AJAX, jQuery
  • Wordpress
  V A-WebSysu jsem se spolupodílel na tvorbě a správě celé řady projektů, kde už jsem nebyl hlavním vývojářem, ale svou stopu jsem zde zanechal.
  • Tvorba informačního portálu,
  • správa mikrostránek,
  • napojení na flashové konfigurátory,
  • správa starších statických webových stránek,
  • rozesílání hromadných e-mailů.
  www stránky MESIT
  www stránky MESIT »
  mikrostránky VELUX
  mikrostránky VELUX »
  informační portál vkanceláři.cz
  informační portál vkanceláři.cz »
  mikrostránky brnosklady.cz
  mikrostránky brnosklady.cz »
 • Folklorista

  Folklorista
  soukromá prezentace
  Zařazení soukromý projekt
  URL
  Období realizace 2013 - doposud
  Technologie
  • HTML5, CSS3
  • jQuery
  Tyto stránky původně sloužily jako testovací prostředí pro rozjezd menších soukromých projektů. Postupem času se zde naskytla možnost je příhodně věnovat tématickému blogu a na subdoméně zprovoznit tyto osobní stránky.
  Poslední verze osobní prezentace, na níž se právě nacházíte, vznikla původně jako záměr vyzkoušení různých možností CSS3. Javascript se zde využívá jen sporadicky, hlavně jako náhrada dopředného selektoru, který se má objevit až v CSS4.
  Folklorista.cz - osobní stránky
  osobní stránky »
  Folklorista.cz - svatební stránky
  svatební stránky »
  Folklorista.cz - titulní strana
  původní titulní strana »
 • Besedování

  Besedování
  stránky folklorního festivalu
  Zařazení soukromý projekt
  URL
  Období realizace 2007 - 2015
  Technologie
  • HTML, CSS3
  • jQuery
  Jednoúčelové stránky, informující o zlínském folklorním festivalu. Festival se pořádá jednou za dva roky a při jeho organizaci pravidelně vypomáhám ať už jako průvodce, či jako technická četa.
  V dřívějších ročnících plnily festivalové stránky funkci informačního portálu, který divákům poskytoval podrobné informace o festivalových pořadech a vystupujících souborech a podával organizační informace festivalovým hostím. V posledních ročnících již však stránky slouží jen jako jednoduché informační panely, neboť podrobnější informace jsou k dispozici v programových brožurách, které se prodávají festivalových divákům místo vstupného.
  Besedování 2013 - titulní strana
  Besedování 2013 »
  Besedování 2011 - program
  Besedování 2011 »

Kontakt

 • Kontaktní údaje

  E-mail stana@folklorista.cz
  mobil +420 776 308 693
  vCard Stáhnout vizitku »
  (vCard)
  QR kód Zobrazit vizitku
  jako QR kód
  Facebook
  LinkedIn
  Mastodon
  Chcete-li se se mnou spojit, napište mi prosím e-mail. Pro telefonní čísla, které nemám v adresáři, mám vypnuté zvonění a je velká pravděpodobnost, že si dřív zkontroluju poštu než že zaznamenám promeškané volání či přijatou SMS zprávu.
  Potřebujete-li mě zastihnout osobně, přes pracovní dny pobývám ve Zlíně, víkendy nezřídka trávím mimo město.